Home

Verweij Thanatopraxie is een bedrijf in specialistische overledenenzorg en is er voor ieder uitvaart bedrijf, zorginstelling en ziekenhuis. Vanuit Deventer, waar Verweij Thanatopraxie is gevestigd, worden onze diensten in heel Nederland aangeboden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Thanatopraxie is een tijdelijke conservering van het menselijk lichaam na de dood, waarbij processen in het lichaam zoals bacteriologische activiteit en weefselverval worden vertraagd. Deze conservering is geheel gericht op de kwaliteit van opbaren. Afhankelijk van de staat van het vaatstelsel, de huid en medicijngebruik, zullen de processen vijf tot twaalf dagen worden uitgesteld. Verweij Thanatopraxie voert de behandeling, mits er geen complicaties tijdens de behandeling worden verwacht, thuis uit. Ook na obductie of weefsel/orgaandonatie is de overledene geschikt voor thanatopraxie. Na de behandeling is verzorgen door of in aanwezigheid van familie heel goed mogelijk.

Balsemen is een langdurige conservering van het menselijk lichaam na de dood en heeft tot doel verspreiding van ziektes te voorkomen als het gaat om vervoer van een overledene naar het buitenland.

Afdrijven van vocht en gassen is een specialistische behandeling dat kan plaats vinden voor of tijdens de opbaring. Door een punctie in de buik kan stuwing door vocht / gas worden weggenomen. Het afdrijven van vocht en gassen kan prima worden uitgevoerd wanneer de overledene ligt opgebaard in een kist of op een opbaarplank. Verweij thanatopraxie kan deze behandeling ook in een thuissituatie uitvoeren.

Verzorging van overledenen, met name de moeilijkere gevallen waarbij wondverzorging zoals doorligplekken gewenst is. Assistentie ter aanvulling van personele bezetting voor uitvaartondernemingen en mortuaria.

Pacemakers en defibrillators kunnen op verzoek worden uitgenomen, waarna Verweij Thanatopraxie de zorg op zich neemt voor de correcte afvoer van deze apparaten.

Restauraties en reconstructies is één van de specialistische diensten waarvoor u Verweij Thanatopraxie kunt inschakelen. Samen met make-up en airbrush-techniek worden beschadigde lichamen herkenbaar en toonbaar gemaakt voor nabestaanden.

Obductie assistentie in ziekenhuizen, waarbij Verweij Thanatopraxie over alle technieken beschikt zoals lichaamobductie, schedelobductie, enzymkleuring, angiogram van het hart, hersenpersfusie, uitnemen van het ruggenmerg, het geven van colleges tijdens obducties en het prepareren van uitgenomen materiaal voor onderwijs of microscopisch onderzoek. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen op laboratoria met alle histologische werkzaamheden door onze histologisch analist.

Cursus en training zoals overledenenverzorging en airbrush-techniek worden verzorgd door Verweij Thanatopraxie. Ook voor training naar behoefte en advisering kunt u bij ons terecht.