Pacemaker/ICD

In het menselijk lichaam kunnen diverse hi-tech apparaten worden geïmplanteerd om de kwaliteit van leven te verhogen.

Zo zorgt een pacemaker voor het juiste ritme van de hartslag bij patiënten met hartritme stoornissen. Een internal cardial defibrillator (ICD) zorgt er voor dat bij fibrilleren van de ventrikels van het hart, de normale hartslag weer op gang komt. Dit laatste gebeurt door middel van een stroomstoot met een kracht van maximaal 37 joule dat direct in de hartspier wordt toegediend.

pacemakerkl     icd

Er zijn drie redenen waarom pacemakers en defibrillators na de dood van de patiënt moeten worden uitgenomen.

In deze apparaten zit een accu. Deze accu’s bezitten voldoende energie om tijdens het crematie proces te ontploffen, waarbij grote schade aan de oven kan worden toegebracht.

Bij begraven is het zo dat de accu’s kunnen gaan lekken en dat er zware metalen in het grondwater terecht kunnen komen.

Pacemaker technici willen na uitname van het apparaat heel graag weten of het apparaat heeft gefunctioneerd.

De uitname van een ICD is risicovol. Het apparaat moet worden uit gezet om het geven van een stroomstoot tijdens uitname te voorkomen. Dit kan wanneer de uitname niet professioneel wordt uitgevoerd ernstige gevolgen hebben voor de gene die het apparaat uitneemt.

Elk apparaat dat door ons wordt uitgenomen, wordt mits de familie afstand doet van het apparaat, aangeboden aan een pacemaker technicus om het apparaat uit te lezen. De pacemaker technicus draagt zorg voor recycling van het apparaat.

Pacemakers en ICD ’s kunnen door Verweij Thanatopraxie overal worden uitgenomen, ook bij thuis opbaringen.

Bij het uitnemen van pacemaker of ICD door Verweij Thanatopraxie zullen zo min mogelijk sporen van deze uitname zichtbaar zijn.

Verweij Thanatopraxie werkt hierbij volgens het uitname protocol van LUMC en NVOA Vesalius.